logo hebdo vin
This is a block of text. Double-click this text to edit it.
logo hebdo vin
Coș de cumpărături
Produsul a fost adăugat Produsul a fost actualizat Produsul a fost șters Niciun produs in coș Parametru greșit

No products in the cart.

#hebdovin

Privacy Policy

Politica de Confidențialitate

Prin comenzile pe care le realizati, ne oferiți acordul expres și neechivoc ca datele dvs. personale sa fie prelucrate de către thesupportbox.ro, respectiv SC FixWIT Services SRL.

FixWIT Services nu solicită și nu colectează în mod deliberat date cu caracter personal apartinand minorilor. În situația în care descoperim că au fost colectate, în mod accidental, date cu caracter personal de la un minor, vom șterge aceste date în cel mai scurt timp posibil.

Aceasta Politică de confidentialitate a fost întocmită cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (numit, în continuare, GDPR).

1. Care este temeiul legal al prelucrării datelor dumneavoastră?

Prelucrăm datele cu caracter personal care vă aparțin pe baza consimțământului dumneavoastră (art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR).

În activitatea SC FixWIT Services SRL, prelucrările de date avand ca temei consimțământul persoanelor vizate pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. Prelucrarea datelor clienților persoane fizice, în scop de promovare (transmiterea newsletter-ului, precum și transmiterea de invitații sau oferte) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la clienți.

Vă puteți retrage oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, fără a va fi perceput vreun cost și fără a fi afectată calitatea serviciilor noastre de care veți beneficia în viitor. Vă puteți dezabona oricand, trimitandu-ne un e-mail la adresa comenzi@thesupportbox.ro, cu subiectul „Dezabonare”.

2. De ce colectăm date cu caracter personal?

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (fie pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, prin abonarea voluntara la newsletter, fie pentru că sunteți clientul nostru, sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare), datele de contact pe care le oferiți vor putea fi utilizate pentru a vă trimite newsletter-uri și e-mail-uri informative, totul pentru a va crea o experiența favorabilă.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă trimite comunicări referitoare la produsele și serviciile noastre sau evenimentele pe care le organizăm ori care sunt organizare în colaborare cu noi (de exemplu, târguri ori degustări de vinuri), precum și anumite servicii legate de activitatea noastră (de exemplu, anunțuri despre update-uri la politica noastră de confidențialitate, întreruperi sau modificări ale serviciile noastre on-line, politici de suport tehnic sau alte modificări conexe).

3. Care sunt drepturile de care beneficiați?

În conformitate cu dispozițiile GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces, adică de a obține din partea SC FixWIT Services SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va aparțin și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

Scopurile prelucrării:

 • categoriile de date cu caracter personal vizate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
 • acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
 • existența dreptului de a solicita FixWIT Services SRL rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
  · existența dreptului de a depune o plângere în fața autorității competente;
 • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora.

b) Dreptul la rectificare, adică dreptul de a obține de la FixWIT Services SRL, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă aparțin.

c) Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat), adică dreptul de a obține din partea FixWIT Services SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă aparțin, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

 • dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a)
  din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 • vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2) GDPR;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine FixWIT Services SRL în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului român.

d) Dreptul la restricționarea prelucrării, atunci când:

 • dumneavoastră contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care FixWIT Services SRL verifică exactitatea datelor;
 • prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • FixWIT Services SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastra le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dumneavoastră v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate;

e) Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice în privința dumneavoastră sau care v-ar afecta în mod similar într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail comenzi@hebdo.vin.

g) De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

4. Ce tehnologii utilizăm pentru colectarea și stocarea datelor dumneavoastră?

Site-ul hebdo.vin utilizează tehnologii și module de tip „cookie” doar pentru analiza numărului de vizite pe site (Google
Analytics) și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel” sau alte asemenea tehnologii).

Datele dumneavoastră sunt stocate în bazele noastre de date în format fizic și electronic, la care au acces doar persoanele expres autorizate, fiind adoptate măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura securitatea datelor.

5. Cum asigurăm confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal?

FixWIT Services SRL ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectam. De aceea, stocăm informațiile dumneavoastră personale în medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai angajaților sau contractorilor autorizati FixWIT Services SRL. Aceștia au fost informați și instruiți, în prealabil, pentru a asigura datelor dumneavoastră un nivel de protecție adecvat, cu respectarea cerințelor privind confidențialitatea și securitatea datelor, astfel cum sunt impuse de lege.

6. Transferul datelor cu caracter personal

FixWIT Services SRL nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care va dați consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastra ar putea fi divulgate anumitor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui provider de solutii software pentru găzduirea website-ului thesupportbox.ro ori pentru transmiterea newsletter-ului The Support Box). În aceste cazuri, ne vom asigura că partenerii noștri respectă securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră.

Am mai putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale în cazul în care suntem obligați prin lege (spre exemplu, dacă primim o solicitare
de la o autoritate abilitată de lege). De asemenea, am putea divulga datele dumneavoastră în cazul în care o astfel de acţiune este în mod rezonabil necesară pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții sau pentru a proteja siguranța sau drepturile clienților și angajatilor nostri. FixWIT Services SRL nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.

7. Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți nevoie de informații suplimentare privind modul în care prelucram date cu caracter personal și modul în care gestionăm confidențialitatea acestora, vă rugăm să ne contactați oricând la adresa de e-mail comenzi@hebdo.vin, la numărul de telefon +40 722 141 879 ori trimitandu-ne o solicitare scrisă la adresa Strada George Valentin Bibescu, nr. 15-19, bl. 9/3, sc. 3, ap. 44, sector 1, București, România.

Ultima actualizare: octombrie 2021.

Cauți vinul potrivit și nu îl găsești?
Sună la +40 722 141 879
Plată securizată
prin Paylike.ro
Livrare gratuită
Pentru București și Ilfov la comenzi mai mari de 250 lei.
100% din vinuri sunt testate de către noi
Da, chiar testăm toate vinurile. Nice job, nu?
Join Us
cartcrossmenuchevron-downcross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram