Produse adăugate în coş: Subtotal

Cantitate:

Confidentialitate

Politica de confidentialitate

Prin comenzile pe care le realizati, ne oferiti acordul expres si neechivoc ca datele dvs. personale sa fie prelucrate de catre hebdo.vin, respectiv SC FixWIT Services SRL.

FixWIT Services nu solicita si nu colecteaza in mod deliberat date cu caracter personal apartinand minorilor. In situatia in care descoperim ca au fost colectate, in mod accidental, date cu caracter personal de la un minor, vom sterge aceste date in cel mai scurt timp posibil.

Aceasta Politica de confidentialitate a fost intocmita cu respectarea dispozitiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit, in continuare, GDPR).

1. Care este temeiul legal al prelucrarii datelor dumneavoastra?

Prelucram datele cu caracter personal care va apartin pe baza consimtamantului dumneavoastra (art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR).

In activitatea SC FixWIT Services SRL, prelucrarile de date avand ca temei consimtamantul persoanelor vizate pot fi diverse, in functie de activitatile concrete desfasurate si scopurile urmarite. Prelucrarea datelor clientilor persoane fizice, in scop de promovare (transmiterea newsletter-ului, precum si transmiterea de invitatii sau oferte) se realizeaza pe baza consimtamantului liber, specific, informat si lipsit de ambiguitate, obtinut in mod legal de la clienti.

Va puteti retrage oricand consimtamantul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal, fara a va fi perceput vreun cost si fara a fi afectata calitatea serviciilor noastre de care veti beneficia in viitor. Va puteti dezabona oricand, trimitandu-ne un e-mail la adresa comenzi@hebdo.vin, cu subiectul „Dezabonare”.

2. De ce colectam date cu caracter personal?

In cazul in care ne furnizati adresa dumneavoastra de e-mail (fie pentru ca solicitati primirea comunicarilor si noutatilor noastre, prin abonarea voluntara la newsletter, fie pentru ca sunteti clientul nostru, sunteti in baza noastra de date ca urmare a unor corespondente anterioare), datele de contact pe care le oferiti vor putea fi utilizate pentru a va trimite newsletter-uri si e-mail-uri informative, totul pentru a va crea o experienta favorabila.

Putem folosi, de asemenea, adresa dumneavoastra de e-mail pentru a va trimite comunicari referitoare la produsele si serviciile noastre sau evenimentele pe care le organizam ori care sunt organizare in colaborare cu noi (de exemplu, targuri ori degustari de vinuri), precum si anumite servicii legate de activitatea noastra (de exemplu, anunturi despre update-uri la politica noastra de confidentialitate, intreruperi sau modificari ale serviciile noastre on-line, politici de suport tehnic sau alte modificari conexe).

3. Care sunt drepturile de care beneficiati?

In conformitate cu dispozitiile GDPR, beneficiati de urmatoarele drepturi:

a) Dreptul de acces, adica de a obtine din partea SC FixWIT Services SRL o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va apartin si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la urmatoarele informatii:

Scopurile prelucrarii;
· categoriile de date cu caracter personal vizate;
· destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate;
· acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
· existenta dreptului de a solicita FixWIT Services SRL rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizata sau a dreptului de a se opune prelucrarii;
· existenta dreptului de a depune o plangere in fata autoritatii competente;
· in cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizata, orice informatii disponibile privind sursa acestora.

b) Dreptul la rectificare, adica dreptul de a obtine de la FixWIT Services SRL, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va apartin.

c) Dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), adica dreptul de a obtine din partea FixWIT Services SRL stergerea datelor cu caracter personal care va apartin, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care exista unul dintre urmatoarele motive:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
· dumneavoastra va retrageti consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a)
din GDPR, si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
· va opuneti prelucrarii in temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
· va opuneti prelucrarii in temeiul art. 21 alin. (2) GDPR;
· datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
· datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine FixWIT Services SRL in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului roman.

d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii, atunci cand:

· dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pentru perioada in care FixWIT Services SRL verifica exactitatea datelor;
· prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
· FixWIT Services SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
· dumneavoastra v-ati opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

e) Dreptul la portabilitatea datelor, adica dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea noastra, in cazul in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract in temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR si prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care ar produce efecte juridice in privinta dumneavoastra sau care v-ar afecta in mod similar intr-o masura semnificativa.

Pentru exercitarea efectiva a acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, la adresa de e-mail comenzi@hebdo.vin.

g) De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Ce tehnologii utilizam pentru colectarea si stocarea datelor
dumneavoastra?

Site-ul hebdo.vin utilizeaza tehnologii si module de tip „cookie” doar pentru analiza numarului de vizite pe site (Google
Analytics) si nu plaseaza automat informatii pe calculatorul dumneavoastra (nu plaseaza Pixel Tags – „taguri pixel” sau alte asemenea tehnologii).

Datele dumneavoastra sunt stocate in bazele noastre de date in format fizic si electronic, la care au acces doar persoanele expres autorizate, fiind adoptate masuri tehnice si organizationale adecvate pentru a asigura securitatea datelor.

Cum asiguram confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter
personal?

FixWIT Services SRL ia toate masurile organizatorice si tehnice necesare pentru a proteja confidentialitatea si securitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal pe care le colectam. De aceea, stocam informatiile dumneavoastra personale in medii de operare sigure, care nu sunt disponibile pentru public si care sunt accesibile numai angajatilor sau contractorilor autorizati FixWIT Services SRL. Acestia au fost informati si instruiti, in prealabil, pentru a asigura datelor dumneavoastra un nivel de protectie adecvat, cu respectarea cerintelor privind confidentialitatea si securitatea datelor, astfel cum sunt impuse de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

FixWIT Services SRL nu va divulga niciodata datele dumneavoastra cu caracter personal unei societati comerciale sau organizatii terte care intentioneaza sa le foloseasca in scopuri de marketing direct, cu exceptia situatiei in care va dati consimtamantul expres si prealabil in acest sens.

Din ratiuni strict tehnice, datele dumneavoastra ar putea fi divulgate anumitor colaboratori externi care isi desfasoara activitatea in domeniul IT&C (spre exemplu, unui provider de solutii software pentru gazduirea website-ului hebdo.vin ori pentru transmiterea newsletter-ului Hebdo Vin). In aceste cazuri, ne vom asigura ca partenerii nostri respecta securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra.

Am mai putea dezvalui informatiile dumneavoastra personale in cazul in care suntem obligati prin lege (spre exemplu, daca primim o solicitare
de la o autoritate abilitata de lege). De asemenea, am putea divulga datele dumneavoastra in cazul in care o astfel de acţiune este in mod rezonabil necesara pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a raspunde oricaror solicitari si pretentii sau pentru a proteja siguranta sau drepturile clientilor si angajatilor nostri. FixWIT Services SRL nu transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate in afara Spatiului Economic European.

Cum ne puteti contacta?

Daca aveti nevoie de informatii suplimentare privind modul in care prelucram date cu caracter personal si modul in care gestionam confidentialitatea acestora, va rugam sa ne contactati oricand la adresa de e-mail comenzi@hebdo.vin, la numarul de telefon +40 722 141 879 ori trimitandu-ne o solicitare scrisa la adresa Strada George Valentin Bibescu, nr. 15-19, bl. 9/3, sc. 3, ap. 44, sector 1, Bucuresti, Romania.Ultima actualizare: mai 2018.

Layout Type

Presets Color

Background Image